Termeni si conditii de utilizare

Bine ați venit la „Johanna” – Agentie de Matchmaking (denumita în continuare "Johanna") un serviciu unic care oferă adulților singuri oportunitatea de a se intalni si de a se potrivi cu alți adulți singuri. Prin acceptul dumneavostra de a deveni membrii va obligati sa respectați termenii si conditiile contractuale de utilizare descrise mai jos.

Termeni si conditii privind utilizarea serviciului

01. Acceptarea

Prezentul Contract este un contract electronic care stabilește termenii obligatorii din punct de vedere legal pentru utilizarea de către dumneavoastra a calității de membru în cadrul serviciului pus la dispozitie de „Johanna”.In situatia in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile contractuale, utilizarea serviciului nu va este permisa. Aveți dreptul oricând să vă retrageți din cadrul Contractului. În cazul în care alegeți să vă retrageți consimțământul de a utiliza servicile noastre, calitatea dumneavoastra de membru va inceta. Pentru a vă retrage din contract este necesara o solicitare din partea dumneavoastra transmisa pe adresa de e-mail contact@johanna-matchmaking.com. Retragerea calitatii de membru va fi efectivă într-un termen de 7 zile după primirea notificării de retragere descrise mai sus. Renunțarea nu va afecta validitatea juridică sau aplicabilitatea acordului furnizat și semnat electronic de către membru înainte de data efectivă a retragerii.

02. Eligibilitate

Pentru a va inregistra ca membru al „Johanna” trebuie să aveți cel puțin douazeci si doi (22) ani și să fiți singuri sau divorțați legal de soțul / soția dumneavoastra. Dacă deveniți membru, declarați pe propria raspundere că nu ați fost niciodată condamnat pentru o infracțiune. „Johanna” poate efectua o verificare a clientului prin accesarea informatiilor publice existente. In situatia identificarii unor informatii publice contrare cerințelor de eligibilitate, membrul agentiei va fi exclus si i se va interzice accesul pe viitor. Eliminarea membrului datorata neindeplinirii conditiilor de eligibilitate sau ca urmare a renuntarii unilaterale a acestuia la utilizarea serviciului nu va conduce la restituirea in tot sau in parte a abonamentului, retragerea reprezentand culpa membrului.

03. Inregistrare si renuntare

La data inregistrarii pentru a beneficia de serviciile „Johanna”, ați convenit să transmiteti agentiei informații exacte și complete cu privire la identitatea dumneavoastra, fiindu-va interzis sa comunicati informatii de natură a induce în eroare agentia referitor la identitatea dumneavoastră. Inregistrarea se va efectua prin completarea unui formular de inscriere aflat pe pagina web a agentiei si prin plata unui abonament, pentru perioade de 6 sau 12 luni, in conditiile stipulate in acesta. La data ajungerii la scadenta a abonamentului, membrul poate efectua o noua plata pentru o noua perioada de 6 sau 12 luni, in caz contrar calitatea de membru inceteaza si accesul la serviciu va fi automat blocat. Plata se efectueaza in contul IBAN XXXX deschis la Banca XXX. In situatia în care abonamentul membrului încetează prin reziliere de catre agentie ca urmare a nerespectarii Termenilor si Conditiilor sau prin renuntarea la utilizarea serviciilor, acesta nu va avea dreptul de a i se rambursa integral sau parțial plățile efectuate.

04. Utilizarea Serviciului de catre membri

Se va comporta într-o manieră respectuoasă și demnă cu privire la orice eveniment organizat de agentie și va trata orice persoană pe care o întâlnește cu respectul maxim, avand un comportament obisnuit, normal, la care se asteapta o doamna sau un domn Nu va discuta cu potențialii sau actualii membri niciun comentariu, obscen, nepotrivit, abuziv, ofensator, amenințător, hărțuitor sau ilegal Nu va folosi serviciile într-o manieră incompatibilă cu legile și reglementările aplicabile. Nu vor colecta informații personale despre potențiali sau actuali membri, indiferent de scopul urmarit, fără consimțământul lor expres scris. Membrul este singurul responsabil fata de alegerea persoanei fata de care doreste sa aiba o intrevedere pentru stabilirea unei relatii. ”Johanna” este exonerata de raspundere pentru inexactitatilementionate de membri in formularul de inscriere, pentru problemele / disputele aparute intre membri in cadrul intalnirilor private sau in conversatiile telefonice Membrii inscrisi elibereaza agentia de orice pretentii, actiuni in instanta, raspundere civila sau patrimoniala și vatamari corporale rezultate in urma inscrierii si a intrevederilor avute cu alte persoane. Agentia nu acordă nicio garantie de nicio natură, expresă sau implicită, în legatură cu disponibilitatea, exactitatea, fiabilitatea, informațiile sau conținutul informatiilor furnizate de ceilalti membri O eventuala raspundere a agentiei ”Johanna” dispuse de instantele competente se va rezuma la maximum nivelul taxelor platite de membru la inscriere, clientul declarand ca un eventual risc la care ar putea fi expus are limita de raspundere la valoarea mentionata mai sus. „Johanna” poate restricționa în orice moment accesul la orice parte a Serviciului, la libera sa alegere. „Johanna” își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica, îmbunătăți și remedia Serviciul. Serviciul nu poate fi disponibil în timpul întreruperilor în scop de întreținere și în alte momente. De asemenea, „Johanna” poate decide să întrerupă Serviciul sau orice parte a acestuia, la libera sa alegere, situatie in care membrii au dreptul la restituirea taxei de inscriere, procentual cu perioada in care serviciul a fost indisponibil. În acest caz, „Johanna” va transmite membrilor o notificare prealabilă.

05. Date cu caracter personal

Politica de Confidențialitate și prevederile suplimentare din aceste Condiții guvernează utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. La data inregistrarii ca membru, „Johanna” va solicita anumite date cu caracter personal precum adresa dumneavoastră de e-mail împreună cu alte date personale, iar, în anumite cazuri, numărul dumneavoastră de mobil ca să putem comunica cu dumneavoastră pentru a va transmite notificari. Agentia „Johanna”, nu va prelucra conținutul mesajelor dumneavoastră în alte scopuri decât scopurile necesare realizarii obiectului inregistrarii.„Johanna” dorește să respecte confidențialitatea datelor dumnevoastră și să se conformeze tuturor legilor referitoare la protecția datelor și dreptul la viață privată. Prin utilizarea paginii de internet și/sau prin completarea formularului de inscriere si a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra, vă exprimați acordul în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către ”Johanna” în modul prevăzut în prezentul Contract. Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii de ”matchmaking”, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau alte activitati ilegale. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens. Produsele și serviciile noastre pot contine referiri la paginile de internet ale altor persoane juridice sau la serviciile unor terti care au propriile politici de confidentialitate. Este necesar să cititi politicile de confidentialitate ale acestor servicii „Johanna” neputand fi tinuta responsabila pentru practicile de confidentialitate sau pentru continutul serviciilor respective.

06. Legea aplicabila

Prezentele Condiții si Termene vor fi guvernate de legile din România, indiferent de prevederile care iau naștere din conflictele de legi.

07. Validitate

Condițiile nici nu vor exclude și nici nu vor limita niciunul dintre drepturile dumneavoastră obligatorii din țara dumneavoastră de rezidență. În cazul în care o prevedere a Condițiilor este considerată ca fiind lipsită de valabilitate, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată.

08. Modificarea contractului

„Johanna” își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Contractul, fara transmiterea unei notificări prealabile. Recomandăm membrilor sa consulte periodic Termenii, Condițiile si politica de confidentialitate pentru a vă informa cu privire la orice modificare adusa acestora.